Ajatuksia taiteesta

Piirtäessään ihmisessä tapahtuu siirtyminen luovaan sanattomaan ajattelun prosessiin. Ajantaju häviää ja piirustus vie mukanaan luovuuden ja taiteen maailmoihin. Syntyy jotain, mitä koskaan ennen ei ole ollut olemassa. Intuitio on taiteilijan työkalu. Näkyvä osa luovaa prosessia on piirustus, maalaus tms. Teos ei ole valokuvamainen esitys. Kuva on syntynyt taiteilijan oman persoonan läpi suodatettuna ja siinä heijastuu koko eletty elämä.

Piirrän mielelläni lähellä olevia asioita ja läheisiä ihmisiä. Luonto ympäröi minua ja antaa kaikkina vuodenaikoina iloa, värejä ja hiljaisuutta vastapainoksi kaikelle sosiaalisen elämän kohinalle ja informaatiotulvalle. Ortodoksinen elämäntapa merkitsee minulle luovaa ja elävää uskoa niin arjessa kuin juhlassa.

Maalaan mielelläni värejä ja tutkin niiden vuorovaikutusta vaistonvaraisesti. Grafiikan aloitan jonkinlaisesta piirustuksesta ja etenen sitten luovasti ja vaistonvaraisesti. Grafiikassa mielenkiintoista on työskentely peilikuvan kanssa laatalla. Lopputulos vedostettuna paperille on aina yllätys.

 

Ota yhteyttä

Sähköposti: riitta.lehtotoivanen@gmail.com
Seuraa minua: Instagram